EMIX - Biuro Nieruchomości Zarządzanie Nieruchomościami
mgr Elżbieta Wiącek

Cena wody za ściekami za m3 (kubik)

Stawki obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.

LEGNICA -       11,43 zł.
ZŁOTORYJA-  14,16 zł.
CHOJNÓW-       9,93 zł.
SZCZYTNICA-   6,74 zł.
MIŁKOWICE-   11,18 zł.
WILKÓW-         13,77 zł.
CHOCIANÓW- 11,72 zł.
ŚWIERZAWA - 10,69 zł.
 
Udostępniamy Państwu dokumenty, które wspomagają prawidłową obsługę Państwa nieruchomości. Znajdziecie tu Państwo oświadczenie właścicieli na ilość osób zgłoszoną do wywozu nieczystości (śmieci) oraz oświadczenie, które należy wypełnić, jeżeli chcecie Państwo otrzymywać korespondencję w sprawach Wspólnoty w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail. 

Wystarczy pobrać ze strony odpowiedni dokument, wypełnić go i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na nasz elektroniczny adres: emix.legnica@interia.pl bądź dostarczyć osobiście do biura. 
 
Wspólnoty Mieszkaniowe w Legnicy przy ulicach: 
Bracka 1, 
Reymonta 14-14of, 
Zielona 4, Zielona 7a, 
Kartuska 34, 
Kartuska 63 
sprząta firma PLURIS - Grażyna Chmielowska - tel. + 48 605 147 274

Wspólnoty Mieszkaniowe w Legnicy przy ulicach:
Dworcowa 12, 
Dworcowa 16, 
Parkowa 7, 
Nowy Świat 3, 
Reymonta 17, 
Wrocławska 96-96a, 
Żwirki i Wigury 50, 
Łukasińskiego 7
Orzeszkowej 16
sprząta firma PHU NICOL - Angelika Król - tel. +48 609 598 578

Wspólnoty Mieszkaniowe w Legnicy przy ulicach:
Kamińskiego 27, 
Kamińskiego 29
sprząta firma Clean Office - Marcelina Jazienicka - tel. + 48 603 319 701

Wspólnotę Mieszkaniową w Legnicy przy ulicy Parkowej 12 
sprząta firma DOREX - Dorota Szpila - tel. + 48 695 935 332

Wspólnoty Mieszkaniowe w Legnicy przy ulicach:
Parkowa 8
Pocztowa 4-5, 
Ściegiennego 14, 
Żwirki i Wigury 34 
sprząta firma ZMIOTEX - Grzegorz Stęplowski - tel. +48 691 244 097 
Wspólnoty Mieszkaniowe w Chojnowie przy ulicach:
Kilińskiego 3a, 
Kościuszki 15, 
Rejtana 2, Witosa 13, 
Witosa 17, 
Witosa 32, 
Wolności 7, 
Drzymały 19
sprząta firma DAWIDOS - T. Martyniuk - tel. +48 791 404 799

 
Wspólnoty Mieszkaniowe w Miłkowicach przy ulicach:
Kolejowa 1, 
Proletariacka 24ab, 
Wojska Polskiego 69, 
Wojska Polskiego 79
sprząta firma PHU NICOL - Angelika Król - tel. + 48 609 598 578

Wspólnotę Mieszkaniową w Miłkowicach przy ulicy Kopernika 1 a-d
sprząta firma DAWIDOS - T. Martyniuk - tel. + 48 791 404 799

 
Wspólnoty Mieszkaniowe w Złotoryi przy ulicach:
3 Maja 10, 
Basztowa 1, 
Konopnickiej 13, 
pl. Orląt Lwowskich 2, 
Wojska Polskiego 31
sprząta firma NATI DUO - tel. + 48 790 265 360 lub + 48 790 205 078

 
Budynki wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w miejscowościach: Legnica, Złotoryja, Chojnów, Chocianów, Wilków, Szczytnica i Warta Bolesławiecka obsługuje kominiarz:

Marek Filipowicz 
tel. +48 601 095 453 
adres e-mail: filipkominiarz@wp.pl

Budynki wspólnot mieszkaniowych na terenie miejscowości Świerzawa obsługuje: 
Zakład Usług Kominiarskich Henryk Kania
adres: Świerzawa, ul. Jeleniogórska 33/4

 

Poniżej tabela z cenami wywozu nieczystości (śmieci) w poszczególnych miejscowościach. 

W załączniku przedstawiamy Państwu zasady postępowania w przypadku chęci zamiany rodzaju ogrzewania, np. z pieca węglowego na paliwo gazowe.
Wskazówki są jedynie ukierunkowaniem na Państwa działanie i mogą w nieznacznym stopniu różnić się od stanu rzeczywistego postępowania. 
W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z Zarządcą - p. Elżbietą Wiącek pod nr tel. 603 073 285.
 
W załączonym dokumencie, znajdziecie Państwo Regulamin Porządku Domowego, który obowiązuje na zarządzanych przez naszą firmą Wspólnotach Mieszkaniowych. W imieniu współwłaścicieli lokali, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i stosowanie do jego postanowień. Dzięki temu, każdy z właścicieli lokali będzie mógł spokojnie korzystać z własnego lokalu, a atmosfera międzysąsiedzka będzie miła i sympatyczna, co wpłynie na standard mieszkania. 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami uzyskania przez Wspólnoty Mieszkaniowe dofinansowania do termomodernizacji i remontów nieruchomości. 
 
W razie pytań, służymy fachową wiedzą w tym zakresie. 
 
Zapraszamy.

 
                                                     U W A G A
W związku ze stwierdzeniem, że w kontenerach składowane są odpady inne niż komunalne, Zarządca Nieruchomości przypomina że:
W kontenerach składować można wyłącznie odpady pochodzenia komunalnego takich jak:papier, plastik, szkło, metal, odpady pochodzenia organicznego – obierki warzy i owoców, liście, gałęzie itp.

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE wrzucania do kontenerów:

 
  1. Gruzu budowlanego i wszelkiego rodzaju kamieni, cegieł, płyt drewnianych, belek itp.
  2. Pojemników po farbach, lakierach, olejach i innych substancjach pochodzenia chemicznego. 
  3. Innych przedmiotów, których składowanie wymaga specjalnych warunków lub wyznaczonych miejsc (wersalki, kanapy, fotele, urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie). 

Urząd Gminy odpowiedzialny za wywóz nieczystości ma prawo odmówić opróżnienia oraz  wywiezienia odpadów, których składowanie w pojemnikach nie może mieć miejsca. 
W takim przypadku Wspólnota Mieszkaniowa pokryje koszty takiego sprzątania, a następnie obciąży nimi właścicieli, którzy dopuścili się składowania niezgodnego z przepisami. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę nie wpuszczać do budynku osób bez sprawdzenia kto to!
Proszę za każdym razem upewnić się, kogo wpuszczacie Państwo do budynku. 
Nieznajomych proszę nie wpuszczać.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTRZEŻENIE
Uwaga na pracownika wodociągów – Policja i Zarządca ostrzegają!

W ostatnim czasie popularną metodą oszustw osób starszych staje się metoda na pracownika wodociągów lub hydraulika.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o czujność i rozwagę, gdy ktoś nieznajomy próbuje wejść do naszego domu. Zawsze zamykajmy za sobą drzwi i miejmy na oku osobę, którą już wpuściliśmy do mieszkania. Najlepiej, gdy w czasie takiej wizyty jest z nami jeszcze ktoś, np. członek rodziny, czy sąsiad. Nie wahajmy się poprosić o legitymację takiego pracownika. Czasami wystarczy zadzwonić do spółdzielni, wodociągów czy innej instytucji, by sprawdzić, czy kontrola rzeczywiście była planowana.
Prosimy o zgłaszanie na numer alarmowy 997 lub 112 informacji o wszelkich osobach, które do Państwa lub  do Państwa bliskich dzwoniły próbując wyłudzić pieniądze oraz o wszelkich podejrzanych osobach, które zauważyliście w miejscu swego zamieszkania.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI PRZYPOMINA

              Na podstawie USTAWY z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55) NA KLATKACH SCHODOWYCH obowiązuje 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA 

WYROBÓW TYTONIOWYCH 

ORAZ PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Osoby nie stosujące się do tego zakazu mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo.
Przekazuję do przeczytania Komunikat do właścicieli lokali i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.
Zachęcamy do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń. 
BEZPIECZEŃSTWO - NASZA WSPÓLNA SPRAWA - ZADBAJMY O NIE RAZEM
Zarządca - Elżbieta Wiącek
 
Przekazuję Państwu pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, celem zapoznania i stosowania zaleceń.
Przekazujemy informację z Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
TO JUŻ PEWNE od 1 stycznia 2020 roku mieszkańców Legnicy czekać będzie spora podwyżka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie to ponad 100-procentowy wzrost stawek! Podwyżki za gospodarowanie odpadami są niemal w całym kraju, choć w różnym stopniu w poszczególnych gminach.

Osoby, które segregowały śmieci dotychczas płaciły 9,70 zł, a po zmianach będzie to 21,80 zł.    Z kolei osoby, które nie segregowały śmieci płacą dziś 17,00 zł, ale od stycznia będzie to już kwota 43,60 zł.
Od nowego roku będzie też więcej pojemników na odpady. Będą: na odpady zmieszane, na metale i tworzywa sztuczne, na papier, na szkło oraz na bioodpady. To oznacza pięć różnych pojemników bądź worków (w przypadku domków jednorodzinnych).

ZATWIERDZONY CENNIK OD 1 STYCZNIA 2020
1. - Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2.
- Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, w wysokości 21,80 zł miesięcznie.
2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o pojemności:
1) 60 l - w wysokości 2,96 zł/szt.,
2) 120 l - w wysokości 5,91 zł/szt.,
3) 140 l – w wysokości 6,90 zł/szt.,
4) 240 l - w wysokości 11,82 zł/szt.,
5) 1100 l - w wysokości 54,18 zł/szt.,
6) 3000 l - w wysokości 147,76 zł/szt.,
7) 8000 l - w wysokości 394,04 zł/szt.,
8) innej niż wymienione w pkt. 1-7 - iloczyn objętości pojemnika oraz stawki za 1 m³ (pojemność (m³) x 49,25 zł/m³).
3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości - 169,30 zł na rok.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawek podstawowych określonych w pkt.1, 2 oraz 3.

 
Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica uprzejmie informuje, że w dniach od 2 grudnia 2019 r. do 7 grudnia 2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka prowadzona będzie z podziałem na 6 rejonów (określonych w załączniku).
 
Podczas zbiórki akcyjnej odbierane będą odpady:
1) wielkogabarytowe – tj. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp.,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, komputery, laptopy, faksy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, wiertarki, piły, maszyny do szycia, itp.
 
Do odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, grzejniki, płytki, jak również opony, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe. Odpady te należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 48.
 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać najpóźniej do godziny 7.00:
- w zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach śmietnikowych,
 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby możliwy był dojazd pojazdu odbierającego oraz aby wystawione odpady wielkogabarytowe nie utrudniały korzystania z nieruchomości w szczególności poprzez zastawianie ciągów komunikacyjnych.
 
Zbiórka odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 17.00.