EMIX - Biuro Nieruchomości Zarządzanie Nieruchomościami
mgr Elżbieta Wiącek

Pragniemy Państwu zaproponować usługi naszej firmy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży, kupnie lub zamianie domów, mieszkań, działek rekreacyjnych, budowlanych lub przemysłowych, a także wszelkich innych nieruchomości.

              Jesteśmy profesjonalną, zorganizowaną i dobrze funkcjonującą firmą, działającą na rynku od 2008 roku. Posiadamy dwa, w pełni wyposażone biura, zlokalizowane w Legnicy i Złotoryi. Priorytetem naszej działalności jest zadowolenie klientów z dobrze zorganizowanej i przeprowadzonej transakcji kupna, sprzedaży lub zamiany nieruchomości. Nasza wiedza, potwierdzona jest Licencją zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz wieloma specjalistycznymi szkoleniami, w których uczestniczymy sukcesywnie. Doświadczenie praktyczne, zdobyte jest wyłącznie naszą ciężką pracą, przez co gwarantujemy solidność świadczonych przez nas usług, przejrzystość umów z możliwością negocjacji warunków oraz zadowolenie klientów.

             Klientami naszej firmy są zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa różnej wielkości. Dzięki naszej mobilności jesteśmy w stanie odbyć każde spotkanie. Możliwości kontaktu z przedstawicielami naszej firmy są tak duże, że nie stanowią najmniejszego problemu dla obecnych i przyszłych klientów. Dysponujemy telefonami komórkowymi z internetem, przenośnymi laptopami z dostępem do internetu, kontami poczty e-mailowej w ilości wystarczającej do zapewnienia klientom stałego kontaktu z nami.

             Nasze działania nie skupiają się wyłącznie na przekazaniu klientom podstawowych informacji o konkretnej nieruchomości. Wskazujemy zarówno mocne i słabe strony tych nieruchomości tak, aby klienci mieli pełną świadomość w co inwestują swoje pieniądze. Staramy się dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych klientów, a niejednokrotnie sugerujemy klientom, które nieruchomości będą spełniały ich indywidualne potrzeby.

             W celu zapewnienia wszechstronnej i profesjonalnej obsługi naszych klientów współpracujemy z prawnikami, notariuszami, komornikami, wykwalifikowanymi przedstawicielami branży budowlanej, urzędami administracji państwowej dzięki czemu udzielane przez nas wskazówki i informacje mają pełne odzwierciedlenie w systemie prawnym, dzięki czemu transakcje przeprowadzane za pośrednictwem naszej firmy są w pełni bezpieczne, zgodne z prawem i nie narażają naszych klientów na ryzyko poniesienia dodatkowych i nie przewidzianych kosztów.

            W imieniu naszych klientów sporządzamy pisma, dzięki którym występujemy do sądów, urzędów, zarządów, podmiotów i instytucji o uzyskanie niezbędnych do przeprowadzenia transakcji zaświadczeń, zezwoleń, poświadczeń, odpisów i wszelkich innych dokumentów, a także prowadzimy czynności związane ze składaniem wniosków o wykreślenia lub wpisy w księgach wieczystych.

            Jesteśmy także konkurencyjni cenowo. Istnieje możliwość negocjacji prowizji za przeprowadzoną transakcję, co w dzisiejszych czasach, z pewnością jest jednym z atutów prowadzenia działalności. Nie pobieramy opłat wpisowych, ani żadnych opłat związanych z umieszczaniem informacji o proponowanej transakcji. Nie pobieramy także opłat za dojazd do klienta oraz prezentację nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami.
          Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy z naszym biurem jest podpisanie umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 
          Umowy przygotowane są w formie dokumentu, z którym można zapoznać się i pobrać go z naszej firmowej strony. 
          Umowy mają charakter zarówno umów otwartych, czyli takich, które nie ograniczają Państwa w zawieraniu umów z innymi biurami nieruchomości, jak również umów na wyłączność, które są zawierane na konkretną transakcję. 
O szczegóły zawierania umów na wyłączność można zapytać w naszym biurze. Umowy te, są dostosowywane do konkretnych, spersonalizowanych potrzeb klientów.


 
Warunki podjęcia współpracy z Biurem Nieruchomości EMIX.
 
          Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy z naszym biurem jest podpisanie umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 
          Umowy przygotowane są w formie dokumentu, z którym można zapoznać się i pobrać go z naszej firmowej strony. 
          Umowy mają charakter zarówno umów otwartych, czyli takich, które nie ograniczają Państwa w zawieraniu umów z innymi biurami nieruchomości, jak również umów na wyłączność, które są zawierane na konkretną transakcję. 
O szczegóły zawierania umów na wyłączność można zapytać w naszym biurze. Umowy te, są dostosowywane do konkretnych, spersonalizowanych potrzeb klientów.
 
CENNIK USŁUG – stawka prowizyjna i kwotowa
 
Podane stawki stanowią wartość netto. 
Do stawek doliczany jest podatek w wysokości 19%.
Określone stawki prowizyjne podlegają negocjacji. 
 
  1. Za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościprowizja w wysokości 2,5% netto od wynegocjowanej ceny sprzedaży nieruchomości. 
50% kwoty, stanowiącej wartość prowizji, klienci płacą w dniu zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,              a pozostałe 50% po zawarciu umowy przenoszącej własność (akt notarialny lub umowa kupna sprzedaży).
 
  1. Za pośrednictwo w zakupie nieruchomościprowizja w wysokości 2,5% netto od wynegocjowanej ceny, która została wskazana klientowi w trakcie przedstawiania oferty. 
50% kwoty, stanowiącej wartość prowizji, klienci płacą w dniu zawarcia umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, a pozostałe 50% po zawarciu umowy przenoszącej własność (akt notarialny lub umowa kupna sprzedaży).
 
  1. Za pośrednictwo w zamianie nieruchomościprowizja w wysokości 2,5% netto od wartości nieruchomości, którą klient przedstawia do zamiany. Wartość nieruchomości określana jest na zasadzie średniej wartości nieruchomości na rynku, na którym ma zostać przeprowadzona transakcja lub na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez uprawnione do tego osoby lub podmioty. 
50% kwoty, stanowiącej wartość prowizji, klienci płacą w dniu zawarcia umowy przedwstępnej zamiany nieruchomości, a pozostałe 50% po zawarciu umowy przenoszącej własność (akt notarialny lub umowa kupna sprzedaży).
 
  1. Za pośrednictwo w wynajmie mieszkań lub lokali użytkowych – prowizja w wysokości 1 stawki czynszu netto, określonej w umowie zawartej pomiędzy klientami. Stawka ta, obowiązuje w przypadku, gdy umowa najmu zawierana jest na okres 1 roku lub krótszy. Prowizja jest płatna w dniu podpisania umowy najmu mieszkania lub lokalu użytkowego, po podpisaniu umowy. 
W przypadku zawarcia przez klientów umowy na okres dłuższy niż 1 rok – stawka prowizyjna jest ustalana indywidualnie. W tym przypadku istnieje możliwość ustalenia wysokości prowizji na poziomie procentowym, płaconym przez klienta w formie comiesięcznego przelewu na konto firmowe EMIX. 
 
  1. Za przygotowanie i sporządzenie pisma, w związku ze świadczeniem przez nasze biuro wcześniejszych usług dla klienta,     a dotyczącego rozwiązania problemu z nieruchomością zarówno       w zakresie wynajmu, podnajmu jak i każdego problemu związanego z załatwieniem formalności – 40 zł. netto (47,60 zł. brutto), płatne po zatwierdzeniu treści i otrzymaniu pisma. 
 
  1. Za przygotowanie i sporządzenie dowolnego pisma o tematyce związanej bezpośrednio z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zarówno na podstawie materiałów klienta, jak     i z materiałów własnych – 55zł. netto (65,45 zł. brutto).
 
  1. Za przygotowanie i sporządzenie dowolnego pisma, w tym pism do urzędów i instytucji, takich jak: podania, wnioski, CV, list motywacyjny oraz każdy inny rodzaj pism – 70 zł. netto (83,30 zł. brutto). 
 
Podane ceny podlegają negocjacji.
 

Poniżej zamieszczamy dla Państwa wzory obowiązujących umów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wybranej umowy. Dzięki temu, rozmowa z agentem będzie rzeczowa i konkretna, a w przypadku jakichkolwiek pytań, nasz agent wszystko Państwu wyjaśni i omówi.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią załączonego pismo, określającego przedmiot i zakres współpracy naszego biura z klientami posiadającymi lokale mieszkalne do wynajęcia.